Prodej zeminy

Dodáváme zahradní zeminu za 450 Kč/t(cena je uvedena bez DPH).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Vlhkost max. 40,0 %
Spalitelné látky ve vysuš. vzorku min. 2,0 až 8,0 %
Hodnota pH/CaCl2 od 6,2 do 8,2
Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1 max. 0,3
Částice nad 31,5 mm max. 5,0 %
Image 0 -


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300

Rozsah a způsob použití

Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kopaného písku. Je určena k terénním úpravám při sadovnických realizacích, používá se ve vrstvě do 50 cm.

Image 0 -

Zahradní zemina je vhodná pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro výměnu zeminy v jamce při výsadbě dřevin. Při zakládání vegetační vrstvy pro trávníky je zahradní zemina rozprostřena na předem urovnanou plochu ve vrstvě cca 10 cm. Na takto připravenou plochu vysejeme travní semeno nebo pokládáme travní koberec. Zálivku, základní hnojení a přihnojování během vegetace provádíme dle druhů a požadavků rostlin.

DOPŘEJTE SI KVALITU ZA ROZUMNOU CENU.

Deponie zeminy


Naše výhody:
  • Zeminu uchováváme v kryté hale, a tím dosahujeme stálých vlastností, například vlhkosti.

  • Za nepříznivého počasí je expedice připravena pod halou. Z tohoto důvodu se nemění hmotnost zeminy, potažmo její cena.

  • Pro střešní zahrady jsme schopni dodat zeminu v pytlích big beg vlastním vozem s hydraulickou rukou.


Image 0 -
Image 1 -
Image 2 -
Image 3 -


Kompost

Pro zahradní zeminu vám nabízíme i kompost, který výrazně přispívá ke zvýšení její kvality. Kompost pomáhá udržet všechny potřebné živiny, které rostliny potřebují pro správný růst. Proto je kompost naprosto klíčová pro kvalitu půdy.

Naše služby

prodej zeminy

prodej písku

prodej hlíny

prodej štěrku

prodej palivového dřeva

prodej kameniva (kačírků)

realizace zahrad

zemní práce

autodoprava