Prodej zeminy

Zahradní zemina

Homogenizovaná a tříděná směs zeminy a písku ve frakci cca 0-4 mm vhodná pro výsev trávníku a výsadbu dřevin 580 Kč/t bez DPH (702 Kč/t včetně DPH).

Je určena k terénním úpravám při sadovnických realizacích, používá se obvykle ve vrstvě do 50 cm. Při zakládání vegetační vrstvy pro trávníky se používá na předem urovnanou plochu ve vrstvě min. 10 cm.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Vlhkost max. 40,0 %
Spalitelné látky ve vysuš. vzorku min. 2,0 až 8,0 %
Hodnota pH/CaCl2 od 6,2 do 8,2
Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1 max. 0,3
Částice nad 31,5 mm max. 5,0 %

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300

Naši zeminu:

  • uchováváme v kryté hale, materiál je dodáván ve stejné kvalitě i za nepříznivého počasí. (nemění se hmotnost zeminy, tudíž její cena).
  • dodáváme pro střešní zahrady v pytlích Big Bag vozem s hydraulickou rukou.


Zemina tříděná základní

Tříděná zemina ve frakci cca 0-8mm vhodná pro hrubé terénní úpravy, do podkladní vrstvy i jako vrchní vrstva, např. pro veřejnou zeleň, k bytovým domům
Cena 280,- Kč/t bez DPH (cena s DPH 339 Kč/t)Kompost

Dodáváme kvalitní, certifikovaný, ekologický kompost. Je vhodný do záhonů, skleníků, pro výsadbu stromů, přihnojování trávníků apod.
Kompost pomáhá udržet všechny potřebné živiny, které rostliny potřebují pro správný růst.
Cena 1190,- Kč bez DPH  (1440,-Kč včetně DPH)Zemní pěstební substrát

již připravená směs 50 % kompostu a 50 % zeminy. Ideální pro pěstování zeleniny a do záhonů. Lze dále použít: do skleníků, pro výsadbu stromů, pro zakládání trávníků, pro vylepšení nekvalitních půd apod. Cena 895,- Kč/t bez DPH (cena s DPH 1083 Kč/t)


Nenabízíme pouze kvalitní materiál pro Vaši zahradu, ale také následující služby: